Uric Acid: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਲੱਛਣ

0
160
Uric Acid: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਲੱਛਣ

SADA CHANNEL NEWS:-

SADA CHANNEL NEWS:- ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ (Uric Acid) ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਊਰੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ (Uric Acid) ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ (Uric Acid) ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ: ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ (Uric Acid) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ (Uric Acid) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਗੰਧ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ,ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀ: ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ (Uric Acid) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here